Disclaimer

Contactgegevens:
Wallaroo bv
Landuitstraat 142
9470 Denderleeuw
Website: www.kustonline.be
E-mail contact: info@kustonline.be
Ondernemingsnummer: BE 0733.595.558

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan www.kustonline.be of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

www.kustonline.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal www.kustonline.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

www.kustonline.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. www.kustonline.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

www.kustonline.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

www.kustonline.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Privacybeleid
www.kustonline.be hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Wallaroo bv, Landuitstraat 142, 9470 Denderleeuw of via ons contactformulier. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Wallaroo bv, Landuitstraat 142, 9470 Denderleeuw of via ons contactformulier, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

www.kustonline.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Cookies statement
In deze Cookies statement worden de verschillende partijen op volgende manier benoemd:
“Wallaroo bv” en “wij” of “we”: Wallaroo bv, met als adres van de hoofdzetel Landuitstraat 142, 9470 Denderleeuw. Ingeschreven met ondernemingsnummer 0733.595.558. “U”: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website van Wallaroo bv in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Wetgeving: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017 (in werking getreden op 04-08-2012).

Welke cookies gebruiken wij?
De website en emailings van Wallaroo bv gebruiken functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Wij gebruiken ook analytics. Zo kunnen we het gebruik van onze website bekijken. Deze informatie is nuttig voor optimalisatie.

De cookies en data kunnen gebruikt worden voor de volgende applicaties: Google Analytics, Google Tag Manager, Doubleclick, Facebook, Copernica, Samenwerkende partners.

Hoe kan u uw cookies beheren?
Let erop dat cookies ingeschakeld zijn in uw browser. Om de cookies in te schakelen, volg je volgende stappen:

Extra > Internetopties > Privacy: verplaats de schuifknop naar “laag” of “accepteer alle cookies” > OK

Microsoft Internet Explorer
Extra > Internetopties > Privacy: verplaats de schuifknop naar “laag” of “accepteer alle cookies” > OK

Mozilla Firefox
Firefox > Opties > Privacy > “Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden” uitvinken > OK

Google Chrome
Extra > Opties > Under the Hood > Privacy > Content Settings > Selecteer “Allow local data to be set”

Safari
Cog > Voorkeur > Beveiliging > “Blokkeer cookies van derden en reclame cookies” uitvinken > Save

  |